HOME CLUB BESTUUR KALENDER FOTO'S
Club
Het begon allemaal eind 1977, begin 1978. Op een zondag ontstond er bij enkele personen het idee om in Schoonderbuken een wielertoeristenclub op te richten. Dit idee kwam van Jean Aerts, François Janssens, Raymond Symons en Frans Simons. Er werd contact gezocht met dhr. Johny Van Deweyer, afgevaardigde-generaal van de provincie Brabant van de K.B.W.B. Hij werd op een zondagvoormiddag uitgenodigd om de nodige uitleg te geven van hoe het wielertoerisme in zijn werk ging.

Na dit gesprek werden alle formaliteiten vervuld. Een nieuwe club was geboren: DE SCHOONDERBUUKSE TRAPPERS Het is de gewoonte om bij een geboorte een peter of meter te zoeken. Guido Van Calster, op dat ogenblik zelf nog beroepsrenner, aanvaardde het peterschap van 'De Schoonderbuukse Trappers'. Na deze geboorte werd er uitgekeken naar een clublokaal. De lokaalhouders van café 'Sport' en café 'Het Duivenlokaal' werden aangesproken. Na wat over en weer gepraat, werd café 'Sport' als clublokaal gekozen.

Half maart 1978 werden de eerste wielertoeristen samengeroepen om hun eerste uitstap te wagen. De initiatiefnemers hadden ondertussen niet stilgezeten. Er werd een sponsor gezocht en gevonden. Rudy Corten was bereid om voor een trui en trainingsvest te zorgen.

Het eerste jaar was een 'leer'-jaar. Iedereen had een verkeerd beeld van wat het wielertoerisme was. Men dacht dat het de bedoeling was om te zien wie het snelst kon rijden. Het nastreven van dit 'snel' rijden zorgde ervoor dat er een aantal personen niet meer konden 'volgen' en zo het wielertoerisme voor bekeken hielden.

Het eerste jaar werd er niet voor de K.B.W.B. (De bond) gereden. Indien men onmiddellijk voor 'de bond' had gereden, was het misschien niet tot een competitie gekomen. Al de uitstappen van 'de bond' werden immers in groep gereden tegen een gemiddelde snelheid van 22,5 km. per uur.

Het clubkampioenschap werd het eerste jaar bepaald door een koers in te richten onder de wielertoeristen. De winnaar van deze wedstrijd werd clubkampioen. Roland Beynaerts was de eerste wielertoerist die clubkampioen werd.

Om wat geld in kas te krijgen besloot men op het einde van het seizoen een bal in te richten en een tombola te organiseren. Het bal had plaats de eerste zaterdag van oktober.

Het bestuur zag er toen als volgt uit:
Voorzitter: François Janssens
Ondervoorzitter: Frans Simons
Secretaris: Jan Simons
Schatbewaarders: Gerrit Laevers en Raymond Symons
Materiaalmeester: Raoul Mellaerts
Uitstapleider: Jean Aerts
Leden: Robert Branders, Denis Everaerts, Omer Rasschaert
Aantal leden: 25